Ko ima pravo na oslobađanje od plaćanja nagrade notaru?

Pravo na oslobađanje od plaćanja nagrade notaru, u iznosu od 50% nagrade, a na osnovu prethodno podnesene dokumentacije kojom dokazuju svoj status, imaju:

  1. lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, a koja su primaoci novčane pomoći,
  2. ratni vojni invalidi od I do IV kategorije,
  3. članovi porodice poginulih i nestalih boraca Republike Srpske,
  4. žrtve ratne torture,
  5. civilna lica sa invaliditetom koja su korisnici prava na ličnu invalidninu,
  6. lica koja boluju od rijetkih bolesti,
  7. djeca bez roditeljskog staranja.

Pravo na oslobođenje ne može se priznati i ostvariti ako se radi o:

  1. poslovima i radnjama notara u vezi sa privrednim društvima, ustanovama i zadrugama,
  2. poslovima i radnjama kojima navedena lica ostvaruju neku imovinsku korist,
  3. poslovima i radnjama za koje nije neophodno učešće notara da bi se ostvarilo isto pravno dejstvo.
test alt text

Dopao Vam se tekst i mislite da je koristan? Podijelite ga sa prijateljima

Leave a Reply