Smanjenje stope zatezne kamate u Republici Srpskoj

VRIJEME NOVAC

 

Vlada Republike Srpske utvrdila je juče, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o zateznoj kamati kojim se uređuje visina stope i način obračuna zatezne kamate u Republici Srpskoj, u slučaju kada dužnik zadocni sa ispunjenjem svojih novčanih obaveza. Novim zakonskim rješenjem smanjena je stopa zatezne kamate sa 0,05% dnevno na 0,03% dnevno, a predloženo je i da se ne vrši korekcija glavnice stopom rasta potrošačkih cijena. Odredbe tog zakona se primjenjuju u svim slučajevima, osim kada je posebnim zakonom propisana drugačija stopa zatezne kamate.

U Federaciji Bosne i Hercegovine, visina stope zatezne kamate na godišnjem nivou iznosi 12%. Izuzetno od ovog opšteg pravila, na iznos glavnice određene izvršnim ispravama (sudske presude i sudska poravnanja) i vansudskim poravnanjima iz radnog odnosa plaća zatezna kamata po stopi od 0,2% godišnje. Međutim, Ustavni sud FBiH je rješenjem privremeno (do donošenja odluke o ustavnosti) obustavio od primjene odredbu po kojoj se na potraživanja iz radnog odnosa primjenjuje niža stopa zatezne kamate. Posebnim zakonom je propisano da se na iznos javnih prihoda koji nije plaćen u zakonom propisanom roku, plaća zatezna kamata po stopi od 0,04% za svaki dan zakašnjenja.

 

U Brčko Distriktu, fiksna stopa zatezne kamate je 0,03% dnevno, a glavnica se koriguje stopom rasta potrošačkih cijena.

Leave a Reply