Šta nam je donio novi Zakon o dječjoj zaštiti?

Novi Zakon o dječjoj zaštiti stupio je na snagu 01.01.2018. godine. Bez obzira na određene kritike koje su se mogle čuti na račun Zakona proteklih dana, on donosi mnogo pozitivnih novina i pokazuje istinsku volju zakonodavca da olakša majčinstvo i vodi odgovornu pronatalitetnu politiku. Najvažnija prava koja po ovom Zakonu pripadaju majkama (ili pod određenim uslovima ocu, odnosno staratelju ili hranitelju djeteta) su: pomoć za opremu novorođenčeta, materinski dodatak, dodatak za djecu, pronatalitetna naknada za trećerođeno i četvrtorođeno dijete te dodatak za djecu.

Pomo​ć za opremu novorođenčeta ostvaruje majka sa prebivalištem u RS za svako novorođeno dijete, bez obzira na materijalni status porodice i mjesto rođenja djeteta i to u iznosu od 250,00 KM.

Materinski dodatak ostvaruje nezaposlena majka za svako novorođeno dijete, pri čemu za jedno dijete ovo pravimo ima u periodu od 12 mjeseci, a ukoliko rodi blizance kao i za treće i svako naredno dijete u periodu od 18 mjeseci. Pravo na materinski dodatak ostvaruje svaka nezaposlena majka bez obzira na materijalni status porodice, jedini uslov je da je nezaposlena 6 mjeseci prije rođenja djeteta i da je imala prebivalište u RS najmanje 12 mjeseci prije rođenja djeteta. Materinski dodatak iznosi 405,00 KM.

Pravo na pronatalitetnu naknadu ima svaka majka sa prebivalištem u RS za trećerođeno i četvrtorođeno dijete, bez obzira na materijalni status porodice i mjesto rođenja djeteta, a naknada iznosi 600,00 KM za trećerođeno dijete a 450,00 KM za četvrtorođeno dijete.

Ova prava može pod istim uslovima ostvariti i majka koja je strani državljanin, ako ima stalni ili privremeni boravak u RS, ako je dijete rođeno u RS i ako u državi čiji je držaljanin nije korisnik prava po istom osnovu.

Dodatak za djecu ostvaruje majka za drugo, treće i četvrto dijete u porodici u zavisnosti od materijalnog položaja porodice, i u pravilu pripada djeci do navršenih 15 godina (uz određene izuzetke). Osnovica dječjeg dodatka je najniža plata u RS, a visina dodatka iznosi 9% od osnovice za 2. i 4. dijete, 18% za 3. dijete i 23% za dijete pod starateljstvom bez roditeljskog trajanja, za dijete kojem je priznato pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica i dijete koje je potrebna pojačana njega.

Pored ovih prava, Zakon propisuje i pravo na refundaciju isplaćene naknade plate za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva,refundaciju isplaćene plate za vrijeme rada za polovinom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta do tri godine života i refundaciju isplaćene naknade plate za vrijeme rada sa polovinom punom radnog vremena radi pojačane njege i brige o djetetu sa smetanjama u razvoju, koja pripadaju poslodavcu.

Preuzmi zakon ovdje.

Leave a Reply