Ugovor o radu na određeno mi ističe za 2 mjeseca, a nedavno sam ostala trudna. Da li poslodavac ima pravo da mi ne produži ugovor o radu do isteka porodiljskog odsustva? Inače, poslodavac u ovim situacijama obično nudi sporazumni raskid ugovora o radu uz obećanje da će nas vratiti na rad po isteku porodiljskog odsustva.

Radno pravo

Poslodavac nije obavezan da vam produži ugovor o radu na određeno nakon njegovog isteka, nezavisno od toga što ste trudni,  na bolovanju zbog čuvanja trudnoće ili na porodiljskom odsustvu. Odredba o zabrani otkaza trudnicama i porodiljama, prema Zakonu o radu RS odnosi se samo na ugovore o radu na neodređeno, dok ugovor o radu na određeno prestaje danom isteka. Ipak, ne bi trebalo da prihvatate sporazmni prije isteka ugovora o radu na neodređeno, jer za to nema osnova.

Trebalo bi da obratite pažnju da li je poslodavac u ugovoru obrazložio osnov za zaključenje ugovora na određeno, umejsto ugovora na neodređeno. Naime, prema Zakonu o radu ugovor na određeno se zaključuje samo izuzetno, u cilju zasnivanja radnog odnosa čije je trajanje unaprijed određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom, izvršenjem tačno određenog posla ili nastupanjem unaprijed određenog događaja.

Ukoliko poslodavac nije naveo osnov za zaključenje ugovora na određeno, smatra se da je zaključen ugovor na neodređeno, i tada vas poslodavac mora zadržati na radnom mjestu do isteka porodiljskog odsustva.

Leave a Reply