Šta ako poslodavac ne postupi po presudi suda da vrati na posao zaposlenog?

Radno pravo

Ukoliko je protekao rok za vraćanje radnika na posao a poslodavac nije postupio po odluci suda, treba da pokrenete izvršni postupak za vraćanje na rad (čl. 214 do 217 Zakona o izvršnom postupku). U prijedlogu za izvršenje radi vraćanja na rad/u službu možete predložiti da sud donese rješenje da je poslodavac (izvršenik) dužan da na ime plate isplati mjesečne iznose dospjele od dana pravosnažnosti odluke pa sve dok ne vrati radnika na posao, te da odredi izvršenje radi naplate dosuđenih iznosa. Iznos ove mjesečne nadoknade je plata (u bruto) iznosu koji bi ostvario da je bio na radu. Što se tiče samog postupka izvršenja radi vraćanja na rad, nažalost nije naročito efikasan jer se sastoji u tome da sud izriče novčane kazne poslodavcu sve dok ne postupi po nalogu suda. Pored toga, tražilac izvršenja ima pravo da ga tuži za naknadu štete koja mu je prouzrokovana zbog nepostupanja po pravosnažnoj presudi.