Da li poslodavac mora zaključiti Ugovor o radu na neodređeno sa radnikom,ukoliko je prethodno imao zaključen Ugovor o radu na određeno vrijeme, ali u navedenom ugovoru nije stajao pravni osnov za zaključivanje u smislu člana 39. stav 1 i 5 Zakona o radu Republike Srpske?

Radno pravo

Ugovor u kome nije naveden osnov za zaključenje istog na određeno vrijeme se po samom zakonu smatra ugovorom o radu na neodređeno vrijeme (čl. 33. st. 2. ZOR) Dakle, nema ni potrebe da se zaključuje ugovor na neodređeno, jer se ex lege smatra da je zaključen ugovor o radu na neodređeno. Ukoliko je radnik i dalje u radnom odnosu, ali poslodavac odbija da prihvati da je u pitanju ugovor na neodređeno, onda bi radnik mogao podići tužbu za utvrđenje, kako bi sud utvrdio o kojoj vrsti radnog odnosa je riječ.