Da li imam pravo na otkazni rok u slučaju sporazumnog prestanka ugovora o radu?

Poštovana, Kada radni odnos prestaje sporazumom poslodavca i radnika, ne govorimo o otkazu radnog odnosa, pa u tom smislu nema ni otkaznog roka. Dakle, nemate pravo na otkazni rok, a dan prestanka radnog odnosa se redovno utvrđuje samim sporazumom.