Zaključila sam ugovor na određeno vrijeme sa poslodavcem, radim kod njega već godinu i po dana, a ugovor mi ističe za 6 mjeseci. Pošto bi trebalo da odem na porodiljsko odsustvo za 3 mjeseca, zanima me da li mi se ugovor produžava do povratka sa porodiljskog, odnosno s obzirom da mi poslodavac ne može dati otkaz dok sam na porodiljskom, da li bi trebalo da dobijem ugovor na neodređeno nakon što prođu dvije godine.

Radno pravo

Zakon o radu RS ne predviđa produženje ugovora na određeno do povratka radnice sa porodiljskog. Osim toga, poslodavac ne otkazuje ugovor na određeno po isteku vremena za koje je zaključen već ugovor po sili zakona prestaje. Rješenje koje poslodavac u tom slučaju donosi ima samo deklarativni karakter (potvrđuje ono što je već nastupilo po samom zakonu). Dakle, nezavisno od toga što ste na porodiljskom bolovanju, ugovor prestaje istekom roka na koji je zaključen, osim ukoliko poslodavac ne odluči drugačije.