Ako je radnik zaključio ugovor o radu sa poslovnom jedinicom privrednog društva iz FBiH ili inostranstva, za obavljanje poslova u RS, da li se na njegova prava i obaveze primjenjuje Zakon o radu RS ili Zakon o radu FBiH, odnosno druge strane države.

Radno pravo

Zakon o radu RS propisuje da se njegove odredbe primjenjuju se na sve radnike koji rade na teritoriji Republike Srpske, kod domaćeg ili stranog pravnog, odnosno fizičkog lica, bez obzira na mjesto njegove registracije, odnosno državljanstva. Prema tome, bez obzira na to što je poslodavac strano pravno lice, odnosno pravno lice iz drugog entiteta, ukoliko je mjesto rada u RS, primjenjivaće se odredbe domaćeg zakonodavstva.