Da li lice, korisnik starosne penzije koje zaključi ugovor o djelu ili ugovor o privremeninm i povremenim poslovima ima pravo na primanje penzije ili je ta penzija obustavljena dok traje ugovor?

Pravo socijalnog osiguranja

Isplata penzije se ne obustavlja. Ranije je postojala ta odredba po kojoj je sticanje statusa osiguranika vodilo obustavljanju isplate penzije, međutim Ustavni sud je odredbu, s razlogom proglasio neustavnom.