Zanima me zasto poklonodavac u Republici Srpskoj mora da plati porez na kapitalnu dobit?

Poresko pravo

Prema Zakonu o porezu na dohodak, porez na kapitalnu dobit se plaća u slučaju prenosa vlasništva na nepokretnostima bilo teretno (uz naplatu cijene) ili besteretno (poklonom). Osnovica je razlika između ugovorene odnosno procijenjene vrijednosti nekretnine i cijene po kojoj je nekretnina stečena. Dakle, zamišljeno je kao neki porez na “zaradu” koju prodavac ostvaruje zbog porasta vrijednosti nekretnine od dana kada ju je stekao do dana kada je prodaje, ali da se ne bi izigravao zakon fiktivnim poklonima (kojima bi se prikrivala prodaja), obuhvaćena su i besteretna raspolaganja, pa se i poklon tretira kao prodaja. Nažalost, u domaćem Zakonu o porezu na dohodak nisu predviđeni izuzeci čak ni u slučaju besteretnih raspolaganja među članovima uže porodice (za Razliku od Srbije, koja poznaje takve izuzetke).