Da li veliki preduzetnik ili preduzetnik koji je u sistemu PDV-a mora imati poslovni prostor?

Poresko pravo

Obaveza preduzetnika da ima poslovni prostor ne zavisi od veličine preduzetnika, već od vrste djelatnosti koju obavlja. Pravilnik o djelatnostima za koje nije potreban poslovni prostor ne predviđa ništa u vezi sa tim da li je u pitanju mali ili veliki preduzetnik, već samo govori o djelatnostima kod kojih preduzetnicima / znatalijama nije potreban prostor. Pored toga, kategorija mali preduzetnik je poreska kategorija (iz Zakona o porezu na dohodak) i primjenjuje se za potrebe plaćanja poreza na dohodak od samostalne djelatnosti po sniženoj poreskoj stopi, dok je Pravilnik o djelatnostima za koje nije potreban poslovni prostor donesen na osnovu Zakona o zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti koji ne poznaje kategoriju “malog” i “velikog” preduzetnika…