Da li lica koja ne plaćaju PDV moraju imati fiskalnu kasu?

Poresko pravo

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase nema veze sa obavezom plaćanja PDV-a, odnosno ona ne zavisi od ove obaveze nego od vrste djelatnosti. Stoga, ako obavljate djelatnost za koju Zakonom o fiskalnim kasama nije izričito propisano da ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, to znači da ćete morati imati fiskalnu kasu i sav promet “kucati” na kasi, bez obzira da li ste PDV obveznik ili niste.