Koji porezi i doprinosi se plaćaju za pripravnike koji su volonteri?

Poresko pravo

Vjerovatno mislite na ugovor o stučnom osposobljavanju bez naknade, koji se zaključuje radi obavljanja pripravničkog staža. Plaća se doprinos za zdravstveno osiguranje i penzijsko invalidsko osiguranje (ali samo za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti) po stopi do 12% (za zdravstveno) odnosno 4.5% (za penzijsko i invalidsko). Kao osnovica uzima se 50% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu.