Ko ne mora imati fiskalnu kasu?

Osim nekoliko izuzetaka, svi koji prodaju robu ili pružaju usluge moraju imati fiskalnu kasu i na njoj evidentirati svaki pojedinačan promet robe ili usluge. Obaveze da registruju promet preko fiskalne kase oslobođeni su:

 

a) poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, te poljoprivredna gazdinstva koja djelatnost obavljaju kao mali preduzetnici, osim onih poljoprivrednih gazdinstava koja poljoprivrednu djelatnost obavljaju u formi preduzetničke radnje ili privrednog društva,
    

 b) samostalni preduzetnici koji obavljaju djelatnost starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti u slučaju prodaje sopstvenih proizvoda,

 

v) samostalni preduzetnici koji obavljaju zanatsku djelatnost kao mali preduzetnici u skladu sa odredbama Zakon o porezu na dohodak,

g) bankarske djelatnosti i berzanski posrednici u slučaju obavljanja finansijskih transakcija preko računa,

d) osiguravajuća društva koja pružaju usluge osiguranja u Republici Srpskoj,
     

đ) javna preduzeća koja naknadu za prodatu robu, odnosno pružene usluge naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje putem mjernih instrumenata  (za isporuku električne energije, grijanja, vode, gasa i slično),

e) poštanske usluge, prevoz i isporuka poštanskih pošiljki,

 

ž) obavezno osiguranje (zdravstveno, penzijsko, osiguranje od nezaposlenosti i dječija zaštita),
     

z) vjerske organizacije,

i) advokatske usluge,

j) umjetničko i književno stvaralaštvo i scenska umjetnost,

k) biblioteke, arhivi, muzeji,

l) prodaja putem automata kod kojih se roba ili usluga ostvari ubacivanjem novca u aparat (npr. parking aparati, automati za prodaju kafe ili čaja, automati za prodaju snack proizvoda, i sl.)

 

lj) ulični prodavci (kokica, štampe, knjiga i sl.),

m) djelatnost igara na sreću,

n) čistači cipela, nosači, fizička lica koja vrše uslugu parkiranja automobila,

nj) etno, tj. seoski turizam (turističke usluge seoskih domaćinstava)
    

o) ustanove iz oblasti obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje i visoko) i naučnoistraživačkog rada (univerziteti, srednje škole, vrtići, naučnoistaživački instituti i sl.)

 

p) prometi dobara na veliko i
     

r) taksisti koji imaju status malog preduzetnika.

 

Lica koja su oslobođena obaveze da registruju promet preko fiskalne kase, a istovremeno obavljaju i djelatnosti koje nisu izuzete od ove obaveze, dužna su da svaki pojedinačni promet prilikom obavljanja tih djelatnosti registruje preko fiskalne kase, kao i da prenosi podatke preko terminala do servera Poreske uprave. Dakle, prodaja u okviru onih djelatnosti koje su oslobođene ne kuca se na fiskalnoj kasi, dok se svaka druga prodaja koja nije eksplicitno oslobođena evidentiranja preko fiskalne kasa, obavezno kuca na fiskalnoj kasi. 

Leave a Reply