Pasoš po hitnom postupku?

U redovnoj proceduri, na izdavanje pasoša se čeka 30 dana, što je zakonski rok za izdavanje, ali u praksi je period čekanja nerijetko duži, čak do 45 dana. Kada se nađete u situaciji da vam je pasoš istekao, a hitno vam je potreban, postoji način da do njega dođete u kratkom roku od samo 3 dana

 

Prije svega, građani imaju pravo da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave, od nadležnog organa traže njeno izdavanje u kraćem roku od redovnih 30 dana, uz  uplatu dodatnih 200 KM, pored redovne cijene pasoša. Dakle, trebalo bi da tražite izdavanje pasoša po hitnom postupku u momentu predaje zahtjeva za izdavanje pasoša (ne naknadno), da uplatite dodatnih 200 KM pored redovne cijene pasoša i dobićete pasoš u roku od 3 dana od dana predaje zahtjeva.

 

Državljani  Bosne i Hercegovine u inostranstvu, pored cijene pasoša izdatog u redovnom postupku u diplomatsko konzularnim predstavništvima BiH, moraju uplatiti dodatnih 250 eura da bi dobili pasoš po hitnom postupku.

 

U slučajevima kad se traži izdavanje pasoša po hitnom postupku radi liječenja u inostranstvu, zbog bolesti i smrti člana uže porodice, ne plaća se dodatna naknada ali je podnosilac zahtjeva dužan da uz zahtjev za izdavanje pasoša priloži potrebne dokaze: dokaz o smrti i dokaz o srodstvu ili uputnicu za liječenje u inostranstvu. U tom slučaju, nadležni organ izdaje putnu ispravu u roku od 72 sata (3 dana) od trenutka podnošenja zahtjeva, ako je zahtjev podnesen u Bosni i Hercegovini, odnosno u roku od 7 dana ako je zahtjev podnesen u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine u inostranstvu.

 

 

Leave a Reply