YouTube uskoro odbija do 30% poreza od ostvarene zarade

Vlasnici YouTube kanala izvan SAD će od juna 2021. godine primati zaradu umanjenu za iznos poreza po stopi od 30% na dio prihoda koji je ostvaren pregledima korisnika iz SAD. Dakle, YouTube će odbijati od ostvarene zarade porez na dohodak koji izvor ima u SAD (odnosno koji je ostvaren pregledima korisnika iz SAD), i ova novina se odnosi samo na vlasnika YouTube kanala izvan SAD.

YouTube zahtijeva od vlasnika YouTube kanala da prijave relevantne poreske informacije preko svog naloga na Google AdSense kako bi se odredio tačan iznos poreza koji treba odbiti od ostvarene zarade.  Relevantne poreske informacije treba da omoguće utvrđivanje iznosa zarade koja ima izvor u SAD, odnosno koja je ostvarena pregledima korisnika iz SAD.

YOUTUBE TAX

Svi vlasnici YouTube kanala koji su izvan SAD dužni su da najkasnije do 31. maja ove godine pruže  potrebne poreske informacije, a ukoliko to ne učine kompanija im može odbiti 24% poreza od njihove ukupne zarade preko YouTuba, nezavisno od toga gdje je izvor takve zarade. Dakle, ukoliko vlasnici YouTube kanala u predviđenom roku ne pruže potrebne poreske informacije, porez se ne obračunava samo na zaradu koja izvor ima u SAD, već na ukupno ostvarenu zaradu.

Ukoliko vlasnik YouTube kanala blagovremeno pruži neophodne poreske informacije (o zaradi ostvarenoj od pregleda korisnika iz SAD) YouTube će odbiti porez po stopi od 30% od zarade koja ima izvor u SAD, odnosno od zarade koja je ostvarena na osnovu pregleda korisnika iz SAD.

Ukoliko država čiji je vlasnik YouTube kanala rezident ima ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SAD, onda stope poreza mogu biti niže (u nekim slučajevima čak 0%).  Ipak, ovo ne važi za vlasnike YouTube kanala iz Bosne i Hercegovine jer naša država nema potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SAD.

Navedena obaveza proističe iz poglavlja 3, člana 1441 i 1442  Internal Revenue Code-a kojim je regulisana naplata poreza po odbitku za nerezdentna strana fizička lica i strane korporacije. Načelno, sva lica (fizička ili pravna) koja imaju/vrše kontrolu, naplatu, isplatu, staranje i sl. nad dohotkom odnosno dobiti koja ima izvor u SAD, a koji ostvari nerezidentno strano fizičko lice ili strana kompanija, imaju obavezu da zadrže od takvog prihoda porez po stopi od 30% (uz određene izuzetke).

Na osnovu ove odredbe, kompanija Google, kao matična kompanija YouTube-a, sa sjedištem u SAD, ima dužnost da prikupi poreske infromacije, obračuna i zadrži propisani iznos poreza od ostvarene zarade nerezidentnog stranog fizičkog lica ili strane kompanije  i uplati ga nadležnom poreskom organu u SAD, te da nerezidentnom fizičkom licu isplati zaradu umanjenu za obustavljeni iznos poreza.

 

Leave a Reply