Da li znate za koje prekršaje javnog reda i mira možete završiti u zatvoru?

Iako se za izvršene prekršaje obično izriču novčane kazne, ipak, za određene prekšraje po Zakonu o javnom redu i miru se može izreći čak i kazna zatvora, alternativno sa novčanom kaznom.

 

Neovlašćena upotreba oružja

Kazna zatvora do 40 dana se može izreći licu koje neovlašteno upotrijebi oružje, odnosno ko ispaljuje hice iz oružja, ko pokazuje oružje na javnom mjestu ili rukuje oružjem na način kojim se može izazvati zastrašivanje ili uznemirenost građana.

Tuča ili fizički napad

Licu koje narušava javni red i mir izazivanjem, podstrekavanjem, učestvovanjem u tuči ili fizičkim napadom na drugoga može se izreći kazna zatvora do 40 dana.

Organizovanje tuče ili fizičkog napada

Licu koje na bilo koji način organizuje tuču ili fizički napad na drugog, bez obzira na to da li je do tuče ili fizičkog napada došlo, može se izreći kazna zatvora do 60 dana;

Prijetnja napadom na život i tijelo 

Licu koje ugrožava bezbjednost ili izaziva osjećanje ugroženosti drugog prijetnjom da će napasti na njegov život, tijelo ili imovinu ili život, tijelo ili imovinu njemu bliskog lica, može se izreći kazna zatvora do 30 dana;

Ometanje državnih organa u vršenju javne funkciji

Licu koje ometa ili sprečava djelovanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja ili njihove službenike da vrše svoje funkcije, ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju njihovog službenog lica , može se izreći kazna zatvora do 60 dana;

Lažno predstavljanje

Licu koje se lažno predstavlja kao službeno lice državnog organa, predstavnik međunarodne ili druge organizacije, odgovorno lice privrednog društva ili drugog pravnog lica, ili ko neovlašćeno nosi njihove službene oznake ili uniforme ili službene legitimacije, ili ko upotrijebi lažne lične podatke kao svoje ili ko potvrdi tuđe lažne lične podatke kao tačne, može se izreći kazna zatvora do 40 dana.

Leave a Reply