Obaveze nasljednika kada vlasnik oružja umre

ORUŽJE

 

Da li ste znali:

 

1. Da je član porodice ili porodičnog domaćinstva (lice koje je u posjedu oružja) umrlog vlasnika oružja obavezan o tome obavijestiti i predati oružje na čuvanje nadležnom MUP-u (do okončanja ostavinskog postupka) u roku od 30 dana od dana smrti vlasnika.

 

2. Da lice koje je proglašeno za nasljednika oružja, naslijeđeno oružuje mora registrovati (ili otuđiti, pretvoriti u trofej ili predati u vlasništvo Republike Srpske) u roku od 6  mjeseci od dana pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju.

 

3. Da će oružje umrlog vlasnika koje je predato MUP-u na čuvanje postati vlasništvo Republike Srpske ukoliko se ne okonča ostavinski postupak i nasljednici ne​ preuzmu oružje u roku od 3 godine od dana predaje.

 

4. Da  je za nepostupanje u skladu sa navedenim (predaja oružja u roku od 30 dana i registracija u roku od 6 mjeseci) propisana novčana kazna u iznosu od 500 do 1000 KM i zaštitna mjera oduzimanje oružja. 

Leave a Reply