Pravo potrošača na predomišljanje (jednostrani raskid ugovora)

Primili ste telefonski poziv i saopšteno vam je da ste baš vi srećni dobitnik nevjerovatnog popusta na proizvode poput jastuka, dušeka, krema, usisivača i sl. koji svi odreda imaju posebna svojstva i neočekivane prednosti. Sve što treba jeste da kupite jastuk sa magnetima koji liječi sve bolesti i nesanicu po cijeni od nevjerovatnih 18 KM mjesečno na 6 rata, uz obavezu da uplatite odmah 36 KM. Pristali ste, naručili jastuk i potom shvatili da ste kupili nešto što vam ne treba, da ste precijenili svoje finansijske mogućnosti i da ste isti takav jastuk mogli da kupite mnogo jeftinije u trgovini. Ili vam je trgovački putnik na vratima  vašeg stana prodao parfem za 100 KM uz koji dobijete gratis mobilni telefon, a sutradan shvatite da taj parfem i telefon zajedno koštaju 50 KM. Šta da radite u ovakvim i drugim sličnim situacijama i da li vas štiti Zakon o zaštiti potrošača?

 

PRODAJA OD VRATA DO VRATA

 

Prema članu 55. Zakona o zaštiti potrošača, ugovori zaključeni izvan poslovnih prostorija trgovca su ugovori na osnovu kojih trgovac prodaje robu ili usluge potrošaču, a koji se zaključuju izvan njegovih poslovnih prostorija i to:

 

a) u toku posjete trgovca domu potrošača ili njegovom radnom mjestu (bez obzira na to da li se ta posjeta dešava na zahtjev potrošača) ili

 

b) kao rezultat neočekivanog pristupa trgovca potrošaču u sredstvima javnog prevoza ili na bilo kojem drugom javnom mjestu. 

 

Trgovac koji sklapa ugovor sa potrošačem na ovaj način mora se potrošaču legitimisati identifikacionom karticom.

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora

 

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, bez navođenja razloga za raskid i bez obaveze da plati bilo kakve troškove, izuzev troškova vraćanja proizvoda. Dakle, trgovac nema pravo da vam umanji cijenu za određen procenat od onoga što ste platili, kao što to u praksi trgovci rade.

 

Obavještenje o jednostranom raskidu ugovora dostavlja se trgovcu u pisanoj formi i od trenutka kada trgovac primi obavještenje potrošač je oslobođen svih obaveza iz ugovora, izuzev obaveze vraćanja kupljenih proizvoda. Napominjem da je potrošač dužan da pošalje obavještenje u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, pa i ako trgovac obavještenje primi nakon 20 ili više dana dana, neće se smatrati da je potrošač zakasnio sa raskidom, ali se ugovor smatra raskinutim od momenta kada trgovac primi obavještenje.

 

Kada potrošač iskoristi pravo na jednostrani raskid ugovora, trgovac je dužan da vrati uplaćeni novac u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o raskidu ugovora. 

 

Obavještenje o pravu na jednostrani raskid ugovora

 

Trgovac je dužan da najkasnije do momenta zaključenja ugvoora sa potrošačem, potrošaču preda pisano obavještenje da ima pravo na jednostrani raskid ugovora koje treba da sadrži:

  • ime, odnosno firmu trgovca

  • adresu trgovca

  • datum slanja/predaje obavještenja o pravu na raskid

  • podatke potrebne radi identifikacije ugvora, ugovorne strane, predmet ugovora, cijenu i rok za raskid.

Ukoliko je obavještenje sastavni dio ugovora (jedna od ugovornih klauzula) tada se ovaj dio mora isticati po fontu, veličini slova, boji, obliku i sl. 

 

Šta ukoliko trgovac ne preda potrošaču obavještenje o pravu na jednostrani raskid ugovora?

 

Ako potrošač nije primio pisano obavještenje o raskidu, njegovo pravo na raskid nije vremenski ograničeno. U slučaju spora, trgovac je dužan da dokaže da je potrošaču na vrijeme predao obavještenje o pravu na jednostrani raskid ugovora. Dakle, ako kupac ospori da je primio pisano obavještenje, trgovac je taj koji mora dokazati da je obavještenje predao, a ukoliko ne pruži adekvatne dokaze, smatraće se da obavještenje nije predao, te da kupac ima pravo na raskid ugovora bez vremenskog ograničenja. 

 

Izuzeci od primjene pravila o ugovorima zaključenim izvan poslovnih prostorija trgovca

 

Odredbe Zakona o zaštiti potrošača o ugovorima zaključenim izvan poslovnih prostorija trgovca ne primjenjuju se na:

  • ugovor o građenju, prodaji, zakupu ili drugom pravu na nepokretnosti, osim na ugovor o prodaju robe i njenoj ugradnji u nepokretnost i ugovor koji se odnosi na adaptaciju odnosno popravku nepokretnosti;

  • ugovor o isporuci na adresu potrošača prehrambenih proizvoda, pića ili drugih proizvoda namijenjenih dnevnoj upotrebi u domaćinstvu;

  • ugovor sklopljen na osnovu kataloga trgovca ako ga je potrošač mogao pročitati bez prisustva trgovca ili njegovog predstavnika, a koji predvišđaju kontinuitet poslovnog odnosa trgovca i potrošača i ako je u katalogu i u ugovoru potrošač bio jasno obaviješten o pravu na raskid ugovora

  • ugovor o osiguranju;

  • ugovor o prodaji hartija od vrijednosti.

 

 

Leave a Reply