Kako se nasljeđuju supružnici koji nemaju zajedničku djecu?

STARIJI BRAČNI PAR

 

Posljednjih godina svjedoci smo sve većeg broja ljudi koji iako u braku, nemaju zajedničku djecu. Kada dvoje provedu cijeli život u bračnoj zajednici – zajedno rade, stvaraju, stiču i brinu jedno o drugom – iako nemaju potomke, logično je da u slučaju smrti jednog supružnika drugi bračni supružnik bude njegov jedini nasljednik. Ipak, to nije slučaj.

 

Naime, kada bračni supružnici nemaju potomstvo, u slučaju smrti jednog bračnog supružnika njegovu zaostavštinu nasljeđuju po pola nadživjeli supružnik i roditelji umrlog (na jednake dijelove). Ukoliko su roditelji umrli, polovinu koja bi njima pripala nasljeđuju njihovi potomci, odnosno braća i sestre (kao i polubraća i polusestre) umrlog i njihovi potomci. To u praksi nerijetko znači da će sa supružnikom koji nadživi svog partnera, njihovu imovinu sticanu tokom života dijeliti rođaci sa kojima možda čak i nisu bili u bliskim odnosima. Tek ukoliko umrli supružnik nema žive roditelje i ukoliko njegovi roditelji nemaju nijednog živog potomka (djecu, unučad, praunučad itd) nadživjeli bračni supružnik nasljeđuje cijelu zaostavštinu.

 

Kako bi zaštitili svog parnera od ovakve podjele imovine, bračni supružnici imaju dvije mogućnosti, ali niti jedna od njih ne pruža apsolutnu zaštitu za oba bračna supružnika. 

 

Prva je svakako testament. Međutim, roditelji, braća i sestre umrlog su u ovom slučaju relativni nužni nasljednici, odnosno imaju pravo na nužni dio ukoliko su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život. Dakle, postoji mogućnost da ova lica naslijede 1/3 od nasljednog dijela koji bi im po zakonu pripao da nema testamenta,  uprkos volji preminulog supružnika izraženoj u testamentu.

 

Druga mogućnost jeste zaključivanje ugovora o doživotnom izdržavanju, kojim se obično mlađi supružnik obavezuje da doživotno izdržava drugog, starijeg supružnika, a ovaj mu zauzvrat ostavlja u nasljeđe svoju imovinu. Imovina koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju ne ulazi u zaostavštinu i iz nje se ne namiruju nužni nasljednici. Međutim, na ovaj način ugovorom je zaštićen samo jedan supružnik (davalac izdržavanja), pa u slučaju da davalac izdražavanja umre prije primaoca izdržavanja, ovaj drugi ostaje nezaštićen. 

 

 

Leave a Reply