Koje su posljedice kaznenih bodova koje steknete zbog prekršaja u saobraćaju?

Vozaču koji je odgovoran za prekršaje protiv bezbijednosti saobraćaja na putevima, osim propisane novčane kazne određuju se i kazneni bodovi. Broj kaznenih bodova je jedan ili dva, u zavisnosti od težine prekršaja. Kada vozač stekne 4, 7, 10 ili više kaznenih bodova to povlači brojne posljedice. Saznajte koje u nastavku teksta.

VOZAČ

Ako vozač u roku od 2 godine od dana prvog sticanja prava na upravljanje motornim vozilom, stekne ukupno 4 kaznena boda, vozačka dozvola mu se oduzima, poništava i smatra se da nema položen vozački ispit.

Ako vozač u jednoj godini stekne najmanje sedam kaznenih bodova, biće dužan da odsluša predavanja o posljedicama koje proizilaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa. Nadležni organ poziva vozača da pristupi predavanju, a ako se vozač ne odazove pozivu, odnosno ako ne podnese prijavu za pristup predavanju uz dokaz da je uplatio troškove predavanja u roku od 30 dana (od prijema poziva), rješenjem mu se privremeno oduzima vozačka dozvola, sve dok se ne odazove na predavanja.

Ako vozač u jednoj godini stekne najmanje 10 kaznenih bodova, vozačka dozvola mu se privremeno oduzima i vozač se  upućuje na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa. Vozačka dozvola se oduzima na period od najmanje 30 dana, a vraća se nakon što dostavi dokaz da je zadovoljio na provjeri. Prije provjere poznavanja saobraćajnih propisa, vozač je dužan da odsluša predavanje o posljedicama koje proizilaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima.

Ako vozaču u roku od dvije godine bude ponovo određeno namjanje deset kaznenih bodova, bit će mu oduzeta vozačka dozvola u trajanju od 60 dana.

Vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta, ne smije za to vrijeme upravljati motornim vozilom u saobraćaju, a za postupanje suprotno ovoj zabrani, može mu se izreći novčana kazna u iznosu od 400 KM do 1.000 KM.

Vozač koji je upućen na predavanje i koji pristupi provjeri poznavanja saobraćajnih propisa, snosi troškove predavanja (600 KM), odnosno troškove provjere (75 KM).

Leave a Reply