Kada preduzetnik ne mora imati poslovni prostor?

Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti kao jedan od uslova za obavljanje preduzetničke djelatnosti propisuje posjedovanje odgovarajućeg poslovnog prostora. Ipak, ovaj zakon predviđa da se preduzetnička djelatnost u određenim slučajevima može obavljati u stambenom prostoru, ali i bez poslovnog prostora. Osim toga, preduzetnik koji po pravilu posluje u poslovnom prostoru može obavljati djelatnost i van poslovnog prostora kada je po prirodi same djelatnosti takvo obavljanje moguće ili uobičajeno.

 

Kada za obavljanje djelatnosti nije potreban poslovni prostor, sjedištem preduzetnika se smatra mjesto u kojem preduzetnik ima prebivalište.
 

Kada poslovni prostor uopšte nije potreban?

 

Pravilnik o djelatnostima za čije obavljanje nije potreban poslovni prostor propisuje koje su to djelatnosti koje se zbog svoje prirode i načina obavljanja mogu vršiti na otvorenom prostoru ili kod naručioca posla, odnosno za čije obavljanje nije potreban poslovni prostor. To su sljedeće djelatnosti:

1. 01.11 Gajenje žitarica (osim riže), mahunarki i sjemenja uljarica

2. 01.12 Gajenje riže

3. 01.13 Gajenje povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća

4. 01.14 Gajenje šećerne trske

5. 01.15 Gajenje duvana

6. 01.16 Gajenje tekstilnih biljaka

7. 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih usjeva

8. 01.21 Gajenje grožđa

9. 01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voća

10. 01.23 Gajenje agruma (citrusa)

11. 01.24 Gajenje jezgričastog i koštunjavog voća

12. 01.25 Gajenje bobičastog, orašastog i ostalog voća

13. 01.26 Gajenje plodova uljarica

14. 01.27 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka

15. 01.28 Gajenje biljaka za upotrebu u farmaciji, aromatičnih, začinskih i ljekovitih biljaka

16. 01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih usjeva

17. 01.30 Gajenje sadnog materijala i ukrasnih biljaka

18. 01.41 Uzgoj krava za proizvodnju mlijeka

19. 01.42 Uzgoj ostalih goveda i bivola

20. 01.43 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi

21. 01.45 Uzgoj ovaca i koza

22. 01.46 Uzgoj svinja

23. 01.47 Uzgoj peradi

24. 01.49 Uzgoj ostalih životinja

25. 01.50 Mješovita poljoprivredna proizvodnja

26. 01.61 Pomoćne djelatnosti u gajenju usjeva i zasada

27. 01.62 Pomoćne djelatnosti u uzgoju životinja

28. 01.63 Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve/berbe poljoprivrednih proizvoda (priprema za primarno tržište)

29. 02.10 Gajenje šuma i ostale slične djelatnosti u šumarstvu

30. 02.20 Sječa drveta

31. 02.30 Prikupljanje nekultivisanih šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata

32. 02.40 Pomoćne uslužne djelatnosti u šumarstvu (osim usluga savjetovanja koje se odnose na upravljanje šumom)

33. 03.12 Slatkovodni ribolov

34. 03.22 Slatkovodna akvakultura

35. 16.10 Testerisanje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta (obuhvata isključivo rezanje, ljuštenje i cijepanje trupaca)

36. 16.24 Proizvodnja ambalaže od drveta

37. 23.41 Proizvodnja proizvoda za domaćinstvo i ukrasnih predmeta od keramike

38. 23.52 Proizvodnja kreča i gipsa

39. 23.61 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

40. 23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa

41. 23.70 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena

42. 33.14 Popravka električne opreme

43. 33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca

44. 33.19 Popravka ostale opreme

45. 33.20 Instalacija industrijskih mašina i opreme

46. 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada (obuhvata isključivo radove koji ne zahtijevaju odobrenje za građenje)

47. 42.21 Izgradnja cjevovoda za tečnosti i gasove (obuhvata isključivo bušenje, kopanje izvora vode i izgradnju rezervoara koji ne zahtijevaju odobrenje za građenje)

48. 42.99 Izgradnja ostalih objekata niskogradnje, d. n. (obuhvata isključivo radove koji ne zahtijevaju odobrenje za građenje)

49. 43.11 Uklanjanje objekata (obuhvata isključivo radove na objektima koji ne zahtijevaju odobrenje za građenje)

50. 43.12 Pripremni radovi na gradilištu (obuhvata isključivo radove koji ne zahtijevaju odobrenje za građenje)

51. 43.21 Elektroinstalacioni radovi

52. 43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju

53. 43.29 Ostali građevinski instalacioni radovi

54. 43.31 Fasadni i štukaturni radovi

55. 43.32 Ugradnja stolarije

56. 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga

57. 43.34 Farbarski i staklarski radovi

58. 43.39 Ostali završni građevinski radovi

59. 43.91 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova (obuhvata radove koji ne zahtijevaju odobrenje za građenje)

60. 43.99 Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d. n. (obuhvata izvođenje zanatskih radova i radove koji ne zahtijevaju odobrenje za građenje)

61. 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

62. 49.32 Taksi prevoz

63. 49.39 Ostali kopneni prevoz putnika, d. n.

64. 49.41 Drumski prevoz robe

65. 49.42 Usluge preseljenja

66. 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim vodenim putevima

67. 50.40 Prevoz robe unutrašnjim vodenim putevima

68. 52.24 Pretovar tereta

69. 62.09 Ostale uslužne djelatnosti koje se odnose na informacione tehnologije i računare

70. 74.20 Fotografske djelatnosti

71. 81.21 Osnovno čišćenje zgrada 72. 81.22 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata

73. 81.29 Ostale djelatnosti čišćenja

74. 81.30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina

75. 90.01 Izvođačka umjetnost

76. 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

77. 90.03 Umjetničko stvaralaštvo

78. 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

79. 95.11 Popravka računara i periferne opreme

80. 95.21 Popravka elektronskih uređaja za široku potrošnju

81. 95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i opreme za kuću i baštu

82. 95.24 Popravka namještaja i pokućstva

83. 95.29 Popravka ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

84. 96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje (isključivo kod naručioca posla)

85. 96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, d. n. (obuhvata isključivo usluge čistača cipela, nosača, čuvara parkiranih automobila, briga o kućnim ljubimcima) 

 

Kada se djelatnost može obavljati u stambenom prostoru?

 

U stambenom prostoru mogu se obavljati djelatnosti koje ne zahtijevaju izmjenu postojećih uslova korišćenja stambenog prostora, ne ometaju druga lica u mirnom korišćenju njihovih stambenih prostora i u korišćenju zajedničkih prostorija i uređaja, a obuhvataju sljedeće:

  • proizvodnju (izradu, doradu i oplemenjivanje predmeta) samo ručnim radom i

  • pružanje usluga koje, po svojoj prirodi, ne zahtijevaju poseban prostor.

Preduzetnik može obavljati preduzetničku djelatnost u sopstvenom stambenom prostoru, odnosno u iznajmljenom stambenom prostoru ako posjeduje ovjerenu pisanu saglasnost vlasnika stambenog prostora.

PREDUZETNIK

 

Djelatnosti koje su mogu obavljati u stambenom prostoru su:

 

1. 02.40 Pomoćne uslužne djelatnosti u šumarstvu (ovaj razred uključuje samo usluge savjetovanja koje se odnose na upravljanje šumom)
2. 13.10 Priprema i predenje tekstilnih vlakana
3. 13.20 Tkanje tekstila
4. 13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
5. 13.93 Proizvodnja tepiha i prostirki za pod
6. 13.94 Proizvodnja užadi, konopaca, pletenica i mreža
7. 13.96 Proizvodnja ostalih tehničkih i industrijskih tekstilnih proizvoda (ovaj razred uključuje samo djelatnost proizvodnje ukrasnih predmeta: pletenica, resa, pompona itd.)
8. 14.13 Proizvodnja ostale spoljašnje odjeće
9. 14.14 Proizvodnja rublja
10. 14.19 Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću
11. 14.20 Proizvodnja proizvoda od krzna
12. 14.31 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
13. 14.39 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće
14. 15.12 Proizvodnja kofera, ručnih torbi i sličnih proizvoda, sedlarskih i saračkih proizvoda
15. 15.20 Proizvodnja obuće (ovaj razred uključuje samo djelatnost proizvodnje kamašni, gležnjerica, klompi, kaljača i slično)
16. 16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; proizvodnja predmeta od pluta, slame i pletarskih materijala
17. 18.13 Usluge pripreme za štampu i objavljivanje (elektronska obrada teksta i kaligrafija)
18. 32.13 Proizvodnja bižuterije i pripadajućih proizvoda
19. 32.20 Proizvodnja muzičkih instrumenata
20. 32.30 Proizvodnja sportske opreme
21. 32.40 Proizvodnja igara i igračaka
22. 32.91 Proizvodnja metli i četki
23. 62.01 Računarsko programiranje
24. 62.02 Djelatnosti savjetovanja o računarima, tj. o računarskim sistemima
25. 62.03 Upravljanje računarskom opremom i sistemom
26. 62.09 Ostale uslužne djelatnosti koje se odnose na informacione tehnologije i računare
27. 63.12 Internetski portali
28. 68.10 Kupovina i prodaja sopstvenih nekretnina
29. 68.20 Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)
30. 69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizorske djelatnosti; djelatnosti savjetovanja koje se odnose na porez
31. 70.21 Odnosi s javnošću i djelatnosti saopštavanja
32. 70.22 Savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje
33. 73.11 Agencije za reklamu i propagandu
34. 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
35. 74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
36. 74.30 Djelatnosti prevodilaca i tumača
37. 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d. n.
38. 82.19 Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizovane kancelarijske pomoćne djelatnosti (ovaj razred uključuje samo pripremu dokumenata, korekturu dokumenata, kucanje i obra
39. 90.03 Umjetničko stvaralaštvo

 

Dopao Vam se tekst i mislite da je koristan? Podijelite ga sa prijateljima

 

 

Leave a Reply