Utvrđen Nacrt zakona o registru lica osuđenih za seksualnu zloupotrebu

Vlada Republike Srpske je na 152. sjednici, koja je održana u Banjoj Luci, utvrdila Nacrt Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. Navedenim zakonskim rješenjem se, pored osnivanja posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za pomenuta krivična djela, određuju i lični podaci koji se upisuju, način njihovog čuvanja i davanja na korištenje, stepen njihove povjerljivosti te obaveze upisanih lica.

Svrha donošenja ovog zakona jeste obezbjeđivanje zaštite djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorištavanja te sprečavanje lica pravosnažno osuđenih za ova krivična djela da ih ponovo izvrše.

Lica pravosnažno osuđena za seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece imaće obavezu da se svake godine, na dan izdržane kazne, jave nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova, da je obavijeste o svakom putovanju, odredištu i trajanju istog, kao i da prijave svaku promjenu ličnih podataka.

Nacrt zakona preuzmite ovdje.

Leave a Reply