Kad PDV obveznik ne može ostvariti pravo na odbitak ulaznog PDV-a?

Ranije sam pisala o pravu na odbitak ulaznog PDV-a i uslovima za ostvarivanje tog prava (vidi na ovom linku)Ovdje skrećem pažnju na određene situacije u kojima PDV obveznik neće moći ostvariti pravo na odbitak, iako ispunjava propisane uslove.
 

PDV

 
Prije svega,  poreski obveznik ne može ostvariti pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku, proizvodnju i uvoz putničkih automobila, autobusa, motocikala, plovnih objekata i vazduhoplova; rezervnih dijelova za ova prevozna sredstva; nabavku goriva i potrošnog materijala za potrebe prevoza; iznajmljivanje, održavanje, popravke i druge usluge koje su povezane sa korištenjem tih prevoznih sredstava. Ipak, ukoliko se navedena prevozna sredstva i druga dobra koriste isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti (npr. taksi prevoz, auto-škole, djelatnost prometa ili iznajmljivanja vozila i sl.) postojaće pravo na odbitak ulaznog PDV-a. Pri tome se ne smatra da se prevozno sredstvo (putnički automobil, avion, brod) koristi za obavljanje poslovne djelatnosti ukoliko se koristi za prevoz poslovodstva, rukovodilaca i drugih zaposlenih. Ako poreski obveznik nabavi prevozno sredstvo na koje ne može ostvariti pravo na odbitak ulaznog PDV-a, on neće biti obveznik PDV-a kada ga bude otuđio.

 

Pravo na odbitak ulaznog PDV-a se ne može ostvariti ni za izdatke za poslovne zabave i smještaj za poslovne zabave, ali bi postojalo pravo na odbitak ulaznog PDV-a po fakturama za smještaj poslovnih partnera iz inostranstva, koji dolaze radi sastanaka, konferencija i drugih sličnih razloga.

 

Ne postoji pravo na odbitak ulaznog PDV-a ni za izdatke PDV obveznika i zaposlenih lica za reprezentaciju, isplate zaposlenim u naturi, te izdatke koji se odnose na sticanje nepokretne imovine koju poreski obveznik ili njegovo osoblje koristi kao objekat za stanovanje, boravak djece ili objekat za rekreaciju i aktivnosti u slobodno vrijeme, kao i dobra i usluge povezane sa njima i njihovom upotrebom.

 

 

Leave a Reply