Posljedice upisa u Registar novčanih kazni

Novčana kazne

Registar novčanih kazni, troškova prinudne naplate i prekršajnih evidencija je baza podataka o izrečenim sankcijama, mjerama, troškovima prinudne naplate i ostalim evidencijama za prekršaje

Sve novčane kazne, troškovi prinudne naplate i troškovi postupka koji su izrečeni na osnovu izvršnog prekršajnog naloga ili pravosnažnog rješenja o prekršaju upisuju se u Registar i evidentiraju kao dug i  ostaju evidentirane u Registru sve dok kažnjeni ne plati njihov puni iznos. Ipak, ovi podaci se brišu iz Registra po proteku pet godina (iako nisu plaćeni) od dana kada su prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju postali pravosnažni.

 

Posljedice upisa u Registar

 

Dok se ne plate sve novčane kazne, troškovi prinudne naplate i troškovi koji su evidentirani u Registru kažnjenom nadležni organ, odnosno sud neće dozvoliti:

     1) registraciju ili produženje važenja registracije motornog vozila,

     2) promjenu vlasnika motornog vozila,

     3) izdavanje ili produženje važenja vozačke dozvole,

     4) učestvovanje na javnom tenderu,

  5) registraciju, odnosno bilo koju promjenu registracije pravnog lica ili registraciju, odnosno bilo koju promjenu registracije preduzetničke djelatnosti, za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja i

     6) izdavanje dozvole za nabavku, držanje i nošenje oružja.

 

Novčane kazne i uplate građanin može da provjeri slanjem SMS poruke na broj telefona 091/110-122. Međutim, preduslov za korištenje SMS usluge MUP-a RS je da građanin lično prijavi svoj broj telefona kod organizacione jedinice MUP-a RS nadležne za izdavanje dokumenata u mjestu u kojem građanin ima prijavljeno prebivalište/boravište. Cijena SMS poruke je 0,10 KM po poruci.

 

Leave a Reply